Ceník poskytovaných služeb

Správa domovního fondu+

Počet bytů/nebytů Cena za jednotku/měsíčně
do 39 80 Kč
40-70 75 Kč
nad 80 70 Kč
K uvedeným cenám je nutné připočíst aktuální sazbu DPH.

Vedení podvojného účetnictví+

Počet bytů/nebytů Cena za právnický subjekt/měsíčně
do 10 150 Kč
do 20 250 Kč
do 30 350 Kč
do 45 450 Kč
nad 45 500 Kč
K uvedeným cenám je nutné připočíst aktuální sazbu DPH.

Vedení mzdové agendy+

Vedení mzdové agendy
za člena statutárního orgánu 30 Kč / měsíčně
K uvedeným cenám je nutné připočíst aktuální sazbu DPH.

Technická pomoc při údržbě domu+

Paušální Smluvní
10 Kč/jednotka měsíčně smluvní cena na základě konkrétních požadavků
K uvedeným cenám je nutné připočíst aktuální sazbu DPH.

Havarijní služba+

Zajištění havarijní služby
10 Kč/jednotka měsíčně
K uvedeným cenám je nutné připočíst aktuální sazbu DPH.

Profesionální předseda společenství+

Vypracování návrhu na zápis změny SVJ do rejstříku společenství (včetně čestného prohlášení)
pro klienty KT-S plus pro ostatní
400 Kč ---
Vypracování návrhu na zápis změny BD do Obchodního rejstříku (včetně čestného prohlášení)
pro klienty KT-S plus pro ostatní
400 Kč ---
Metodický návod návrhu stanov společenství vlastníků dle NOZ č.89/2012Sb.
pro klienty KT-S plus pro ostatní
2.500 Kč 3.500 Kč
Metodický návod návrhu stanov v bytového družstva dle ZOK č.90/2012Sb.
pro klienty KT-S plus pro ostatní
2.500 Kč 3.500 Kč
Založení společenství vlastníků jednotek (stanovy, organizace ustavujícího zasedání, včetně zajištění účasti notáře)
pro klienty KT-S plus pro ostatní
2.500 Kč 3.500 Kč
K uvedeným cenám je nutné připočíst aktuální sazbu DPH.