Poradenství

  Pomáháme vám řešit vaše otázky.

  Právní servis

 • pomáháme při zakládání SVJ/BD
 • připravujeme dohody o uznání dluhu a splátkové kalendáře
 • vypracujeme a předáme podklady advokátní kanceláři pro vymáhání pohledávek
 • spolupracujeme s advokátní kanceláří při řešení různých sporů podaných SVJ/BD nebo vedených proti SVJ/BD
 • zpracujeme přihlášku pohledávky SVJ/BD do insolvenčního řízení
 • zajistíme likvidaci BD

 • Rejstříkové soudy

 • připravíme návrh na zápis změny SVJ do rejstříku společenství
 • připravíme návrh na zápis zápis změny BD do obchodního rejstříku
 • vypracujeme stanovy SVJ dle požadavků vlastníků (NOZ 89/2012Sb.)
 • vypracujeme stanovy BD dle požadavků členů družstva (ZOK 90/2012Sb.)

 • Katastrální úřad

 • připravíme prohlášení o rozdělení nemovité věci na vlast dle nového občanského zákoníku 89/2012Sb.

 • Státní notářství

 • v případě potřeby zajistíme účast notáře na ustavujících i běžných zasedáních SVJ i BD
 • připravíme a předáme potřebné podklady státnímu notáři

Ceník

Vypracování návrhu na zápis změny SVJ do rejstříku společenství (včetně čestného prohlášení)

pro klienty KT-S plus pro ostatní
400 Kč ---

Vypracování návrhu na zápis změny BD do Obchodního rejstříku (včetně čestného prohlášení)

pro klienty KT-S plus pro ostatní
400 Kč ---

Metodický návod návrhu stanov společenství vlastníků dle NOZ č.89/2012Sb.

pro klienty KT-S plus pro ostatní
2.500 Kč 3.500 Kč

Metodický návod návrhu stanov v bytového družstva dle ZOK č.90/2012Sb.

pro klienty KT-S plus pro ostatní
2.500 Kč 3.500 Kč

Založení společenství vlastníků jednotek (stanovy, organizace ustavujícího zasedání, včetně zajištění účasti notáře)

pro klienty KT-S plus pro ostatní
2.500 Kč 3.500 Kč

K uvedeným cenám je nutné připočíst aktuální sazbu DPH.