Profesionální předseda společenství

  Zajistíme správné fungování domu dle zákona a potřeb vlastníků.

 • převezmeme komplexní odpovědnost za výkon funkce vyplývající z Občanského zákoníku (č.89/2012 Sb.) a Stanov SVJ
 • zajišťujeme výkon funkce:
 • - profesionálního předsedy společenství (bez výboru)
 • - profesionálního předsedy výboru (funkci členů výboru vykonávají členové SVJ)

 • řídíme běžnou činnost společenství:
 • zasedání
 • - organizujeme zasedání členského shromáždění včetně přípravy všech podkladů (pozvánky, přehled hospodaření..)
 • - řídíme jednání zasedání
 • - ze zasedání pořizujeme zápis, který předáváme vlastníkům

 • vlastníci bytů
 • - aktualizujeme seznam vlastníků včetně kontaktů
 • - kontrolujeme dlužníky, vymáháme plnění povinností uloženým vlastníků jednotek

 • dodavatelé energií, služeb
 • - uzavíráme smlouvy s dodavateli (energie, pojištění, úklid...)
 • - včasně uplatňujeme pohledávky a plníme závazky vyplývající z těchto smluv

 • právní předpisy
 • - automaticky plníme právní povinnosti SVJ (rejstřík společenství, změna stanov...)

 • opravy, havárie
 • - zajišťujeme provoz technických zařízení (kotelny, výtahy...)
 • - zpracováváme plán oprav a investic
 • - zařizujeme opravy do limitu schváleného členským shromážděním
 • - okamžitě řešíme náhlé havarijní situace

Ceník

Výkon funkce profesionálního předsedy

100 Kč/ jednotka měsíčně

K uvedeným cenám je nutné připočíst aktuální sazbu DPH.

Reference

Funkci profesionálního předsedy společenství vykonáváme v těchto SVJ:

SVBJ Bachmačská 3,5, České Budějovice
SV Branišovská 58, České Budějovice
SVBJ Čéčova 58 a 60, České Budějovice
SVJ Čechova 42,44,46,48, České Budějovice
SV Dobrovodská 57, České Budějovice
SVJ Dukelská 10, České Budějovice
SV pro dům Chelčického 13, České Budějovice
SVJ Jiřího z Poděbrad 2,4,6, České Budějovice
SV J.Plachty 13, České Budějovice
SVJ J.Plachty 40,42,44, České BUdějovice
SVJ Jírovcova 2118/87, České Budějovice
SVJ Klostermannova 3,5, České Budějovice
SVJ L.M.Pařízka 8, České Budějovice
SVBJ L.M.Pařízka 10, České Budějovice
SVJ Lipenská 27-33, České Budějovice
SVJ Lidická 296,297, Zliv
SV pro dům Luční 296, Dolní Bukovsko
SV Mánesova 52, České Budějovice
SV pro dům Neplachova 15, České Budějovice
SV Neplachova 27,29, České Budějovice
SVBJ Nerudova 61, 63, 65, České Budějovice
SVJ Rudolfovská tř. 1960/33, České Budějovice
SV U Pramene 2, České Budějovice
SVJ U Trojice 22, 24, České Budějovice
U Malše 1,3, České Budějovice
SVJ Vrbenská 67A,B,C, České Budějovice
SVBJ Zachariášova 14, 16, České Budějovice
SV Za Pilou 1260, Trhové Sviny
SV Za Pilou 1262, Trhové Sviny