Technický servis

    Revize

    Pro vaše bezpečí.

    zajistíme přechod správy nemovitosti

  • zajišťujeme vstupní, periodické i mimořádné revize a kontroly prověřenými firmami
  • sledujeme termíny platnosti revizí a kontrol na společných částech domu jako je plynové zařízení, elektro, hromosvody, prvky požární ochrany, komíny, kotelny
  • zajišťujeme opravy, úpravy a výměny u závad plynoucích z revizních zpráv prověřenými firmami

Ceník

Technická pomoc při údržbě domu
Paušální Smluvní
10 Kč/jednotka měsíčně smluvní cena na základě konkrétních požadavků

K uvedeným cenám je nutné připočíst aktuální sazbu DPH.