Správa nemovitostí

  Účetní a daňový servis

  Za správnost ručíme - a zodpovědnost za škodu jsme si pojistili.

  vedeme účetnictví

 • společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům, zapsaným spolkům
 • soukromým majitelům domu připravujeme podklady do jejich účetnictví
 • vedeme mzdovou agendu

 • zpracování mezd (odměn) včetně vyúčtování srážkové a zálohové daně
 • přihlášení organizace a jejích zaměstnanců do registru zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení

 • sledujeme stav finančních prostředků domu a včas upozorňujeme na rizika
 • s bankami komunikujeme dle požadavku klienta

 • za použití elektronického bankovnictví:
 • pasivní nahlížení na bankovní účty za účelem kontroly plateb a pořizování výpisů z účtu
 • aktivní přístup k bankovním účtům - dle stanoveného limitu (hrazení dodavatelských faktur a provádění plateb za příkazce)
 • homebanking příprava příkazů k úhradě přímo v elektronickém bankovnictví, který výbor již jen autorizuje
 • bez přístupu k účtu kontrolu plateb provádíme na základě dodaného výpisu z bankovního účtu
 • pravidelně předáváme statutárnímu orgánu

 • přehledy bankovních a pokladních pohybů včetně soupisky SIPO
 • evidence dlužníků včetně kopií upomínek
 • přehled příjmů a výdajů společného fondu (správa domu a pozemku)

Ceník

Vedení podvojného účetnictví
Počet bytů/nebytů Cena za právnický subjekt/měsíčně
do 10 150 Kč
do 20 250 Kč
do 30 350 Kč
do 45 450 Kč
nad 45 500 Kč
Vedení mzdové agendy
za člena statutárního orgánu 30 Kč / měsíčně

K uvedeným cenám je nutné připočíst aktuální sazbu DPH.